Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
Interne circulaire : stopzetting controles voorschot liquidatiebonus

Met ingang vanaf 1 oktober 2014 werd het tarief roerende voorheffing op de liquidatiebonus opgetrokken van 10% naar 25%.

 

BTW–administratie aanvaardt het 'substance over form'-principe bij de uitoefening van het recht op aftrek.

Opdat een btw-belastingplichtige de btw geheven op aan hem geleverde goederen of diensten in aftrek kan brengen, stelt de Belgische wetgeving enerzijds materiële vereisten en ander

De fiscale administratie mag geen dwang uitoefenen bij fiscale visitatie.

Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 12 oktober 2017 uitgesproken over de wettelijke bepalingen inzake fiscale visitaties in zowel inkomstenbelastingen als btw.