Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Céline Van houte

Céline Van houte

 • VRIJ GESTELD 150.

  Over de opportuniteit van (de dreiging met) bestraffing door celstraf bij (beweerdelijke) fiscale misdrijven en de procedurele waarborgen bij de strafrechtelijke vervolging hiervan.
  TFR 2019, nr. 564, 599 -604

  Goyvaerts, G. D., Heyvaert, W., Verhaeghe, P., Malherbe, J., Van houte, C., Scarna, S., Lannoy, N.

 • Fiscale amnestie of regularisatie. Historische context en evolutie.

  in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.187-201

  Verbist, A. en Van houte, C.

 • De nieuwe rechtsplegingsvergoeding: recuperatie van de advocatenkosten, maar toch niet helemaal?

  Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist, een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, 2008, Antwoord-Publishing

  Van houte, C.

 • Het non bis in idem-beginsel : nee, geen twee keer

  in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen (L.R.B.), 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2006, 67-94

  De Meyere, L., Van houte, C.

 • Het non bis in idem beginsel: nee, geen tweede keer

  in Jaarboek L.R.B. 2006-2007, Brugge, Die Keure

  Van houte, C.

 • De met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen – Zegelrechten – Met het zegel gelijkgestelde taksen

  in S. De Raedt (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, p. 146-178, 377-388 en 389-412

  Van houte, C.

 • Over fout en 'geconsommeerde' fout bij de vijfjarige verjaringstermijn voor de persoonlijke aansprakelijkheidsvordering tegen vereffenaars

  T.F.R. 2006, nr. 300, p. 37 e.v.

  C. VAN HOUTE, A. Doolaege

 • Patrimoniumbelastingen: een patrimonium aan belastingen

  in Jaarboek L.R.B. 2005-2006, Brugge, Die Keure

  Van houte, C.

 • De verhaalbaarheid van de verdedigingskosten in fiscale zaken is geen verloren zaak.

  Fisc.Act. 2005, nr. 21, p. 5-8

  Van houte, C.

 • Vergoedingen voor tijdelijke derving winsten: ook afzonderlijke belasting.

  noot onder Arbitragehof 16 februari 2005, Fisc.Act. 2005, nr. 9, p. 7-8

  Van houte, C.

 • Kan men advocatenkosten verhalen op de Fiscus?

  noot onder Cass. 2 september 2004, Fisc.Act. 2004, nr. 44, p. 5-7

  Van houte, C.