Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Céline Van houte

Céline Van houte

 • Fiscale amnestie of regularisatie. Historische context en evolutie.

  in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.187-201

  Verbist, A. en Van houte, C.

 • De nieuwe rechtsplegingsvergoeding: recuperatie van de advocatenkosten, maar toch niet helemaal?

  Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist, een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, 2008, Antwoord-Publishing

  Van houte, C.

 • Het non bis in idem-beginsel : nee, geen twee keer

  in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen (L.R.B.), 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2006, 67-94

  De Meyere, L., Van houte, C.

 • Het non bis in idem beginsel: nee, geen tweede keer

  in Jaarboek L.R.B. 2006-2007, Brugge, Die Keure

  Van houte, C.

 • De met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen – Zegelrechten – Met het zegel gelijkgestelde taksen

  in S. De Raedt (ed.) Intresten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, 2006, Gent, De Boeck & Larcier, p. 146-178, 377-388 en 389-412

  Van houte, C.

 • Over fout en 'geconsommeerde' fout bij de vijfjarige verjaringstermijn voor de persoonlijke aansprakelijkheidsvordering tegen vereffenaars

  T.F.R. 2006, nr. 300, p. 37 e.v.

  C. VAN HOUTE, A. Doolaege

 • Patrimoniumbelastingen: een patrimonium aan belastingen

  in Jaarboek L.R.B. 2005-2006, Brugge, Die Keure

  Van houte, C.

 • De verhaalbaarheid van de verdedigingskosten in fiscale zaken is geen verloren zaak.

  Fisc.Act. 2005, nr. 21, p. 5-8

  Van houte, C.

 • Vergoedingen voor tijdelijke derving winsten: ook afzonderlijke belasting.

  noot onder Arbitragehof 16 februari 2005, Fisc.Act. 2005, nr. 9, p. 7-8

  Van houte, C.

 • Kan men advocatenkosten verhalen op de Fiscus?

  noot onder Cass. 2 september 2004, Fisc.Act. 2004, nr. 44, p. 5-7

  Van houte, C.