Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Felix Eerens

Felix Eerens

  • Grondwettelijk Hof welwillend tegenover weldadigheidsinstellingen – TFR 2019, afl. 557, 226
  • De regeling deeleconomie: overzicht en evaluatie, TFR 2018, afl. 538, 257
  • De vraag om inlichtingen: vraag maar raak? TFR 2015, nr.481, 386-410