Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Jelle Vanslembrouck

Jelle Vanslembrouck

  • De administratieve invulling van de btw-plicht voor publiekrechtelijke overheden. Een voorbeeld van goed vaderschap ?

    in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.161-175

    De Vriese, L. en Vanslembrouck, J.

  • Overzicht rechtspraak 2014. Algemeen belastingrecht.

    Inkomstenbelastingen, AFT 2016, afl.2, 5-71

    Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A., Vanslembrouck, J.