Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Luc De Meyere

Luc De Meyere

 • “Fiscale implicaties van de nieuwe definitie van vereniging”

  in D. BRULOOT en H. DE WULF, Het nieuwe ondernemingsrecht – Gandaius - XLIVe Postuniversitaire cyclus W. DELVA, Mechelen, Kluwer, 2020, 313-350

  DE RAEDT, S. en DE MEYERE, L.

 • Lokale belastingen en bonus pater familias.

  in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.59-73

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2014. Algemeen belastingrecht.

  Inkomstenbelastingen, AFT 2016, afl.2, 5-71

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A., Vanslembrouck, J.

 • Gemeentebelastingen op masten en pylonen de facto steeds in overeenstemming met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn.

  (noot onder HvJ 6 oktober 2015, C-346/13, Ville de Mons / Base Company NV), LRB 2015/4, 28-45

  De Meyere, L., Plas, S.

 • Wetboek lokale belastingen 2014

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Gemeentelijke retributies: geen cent te veel hoor

  in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2013-2014, Brugge, Die Keure, 2014

  De Meyere, L.

 • Wetboek lokale belastingen 2013

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2011. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2013, afl. 2, 5-87

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • Overzicht rechtspraak 2010. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2012, afl. 1

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., De Troyer, I., Clocheret, A.

 • Wetboek lokale belastingen 2012

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Juridische begrenzing van lokale belastingen op bedrijven: trop is te veel?

  in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2012-2013, Brugge, Die Keure, 2013

  De Meyere, L.

 • Lokale belastingen in het Vlaams Gewest : vestiging, invordering en geschillenprocedure

  een uitgave van Doolaege, Verbist & De Meyere, 2011, 95

  De Meyere, L., De Vriese, L.

 • Territoriale differentiatie binnen gemeentebelastingen

  in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2011-2012, Dubbel zicht op gemeentebelastingen

  De Meyere, L., Schep, A.

 • Wetboek lokale belastingen 2010

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • De rol van de politie in de gemeentebelastingen en –retributies

  LRB 2010, afl. 2-3, 133-158

  De Meyere, L. i.s.m. Van Damme, A.

 • Investeringen riolering en BTW-aftrek

  LRB 2010, afl. 1, 93

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2009. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen

  AFT 2010, afl. 12, 5-115.

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., De Vriese, L., Clocheret, T. Schepens, I. De Troyer, A., Longueville, S.

 • Investeringen riolering en BTW-aftrek

  LRB 2010, afl. 1, 93

  De Meyere, L.

 • De rol van de politie in de gemeentebelastingen en –retributies

  LRB 2010, afl. 2-3, 133-158

  De Meyere, L. i.s.m. Van Damme, A.

 • Wetboek lokale belastingen 2010

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Niet elke inwoner betaalt aanvullende belastingen op de personenbelasting

  LRB 2009, afl. 1, 92-93

  De Meyere, L.

 • Schorsing van de verjaring : niet voor gemeentebelastingen

  Fisc. Act. 2009, afl. 4, 8-9.

  De Meyere, L.

 • Vestiging, invordering en geschillenprocedure van gemeente- en provinciebelastingen

  T.F.R. 2009, nr. 253, 3 -19.

  De Meyere, L.

 • Wetboek lokale belastingen 2009

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2008. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelastingen

  AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

 • Overzicht rechtspraak 2007. Algemeen belastingrecht – Inkomstenbelastingen

  AFT 2009, afl. 12, 3-115 en http://www.monkey.be (8 januari 2010)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Brees, B., Clocheret, A. en Schepens, T.

 • Schorsing van de verjaring en het decreet van 30 mei 2008

  LRB 2008, afl. 3, 235-236

  De Meyere, L.

 • Vestiging en invordering van lokale belastingen : oude of nieuwe regels

  L.R.B. 2008, afl. 2, 119-120.

  De Meyere, L.

 • Aanvullende gemeentebelasting : bezwaar?

  L.R.B. 2008, afl. 1, 56.

  De Meyere, L.

 • Belasting op rechtspersonen : Cassatie zet lokale fiscaliteit op de helling

  L.R.B. 2008, afl. 1, 11-18.

  De Meyere, L.

 • Vestiging en invordering van gemeente en provincie belastingen: quo vadis?

  in X., Fiscus, i, m. geldmandje, schatkist. Een korf bijdragen uit 10 jaar fiscale rechtspraktijk, Drongen, Antwoord Publishing, 2008, 31-58.

  De Meyere, L.

 • Lokale belastingen : invordering bij echtgenoten en samenwonenden

  in J. ASTAES, L. DE MEYERE, F. SNOECK en M. BRACKEVA, Lokale belastingen : invordering, Herentals, Knops Publishing, 2008, 25 – 49.

  De Meyere, L.

 • Wetboek lokale belastingen 2008

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Contantbelasting: wanneer begint de bezwaartermijn te lopen?

  LRB 2008, afl. 4, 275-276

  De Meyere, L.

 • De invordering van lokale belastingen in het Vlaams Gewest

  in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2008-2009, Draagwijdte van verwijzingsbepalingen naar het WIB 92, Brugge, Die Keure, 2010, 141-188

  De Meyere, L., Delanote, M.

 • Overzicht rechtspraak 2006. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2007, afl. 8-9, 3-116 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

 • Wetboek lokale belastingen 2007

  uitgegeven via Mijnwetboek.be

  De Meyere, L.

 • Belasting op vennootschappen of belasting op bedrijven

  T.F.R. 2007, 121 e.v.

  De Meyere, L.

 • Overzicht Rechtspraak 2005. Algemeen belastingrecht - Inkomstenbelasting

  AFT 2006, afl. 9-10, 2-129 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B., Heirman, J. en T’Jampens, Y.

 • Het non bis in idem-beginsel : nee, geen twee keer

  in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen (L.R.B.), 2006-2007, Brugge, Die Keure, 2006, 67-94

  De Meyere, L., Van houte, C.

 • Dwangbevel niet gemotiveerd : altijd verloren?

  T.F.R. 2006, afl. 309, 811-815.

  De Meyere, L.

 • Lokale belastingen

  in., DE RAEDT, S. (eds.), Interesten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, G, Brussel – Gent, Larcier, 2006, 179-206.

  De Meyere, L.

 • Patrimoniumbelastingen

  in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen (LRB) 2005-2006, Brugge, Die Keure, 2006

  De Meyere, L.

 • Regionale belastingen

  in., DE RAEDT, S. (eds.), Interesten bij het betalen en terugkrijgen van belastingen, G, Brussel – Gent, Larcier, 2006, 321-374.

  De Meyere, L.

 • Motivering belastingreglement : een noodzaak?

  noot onder Cass. 17 februari 2005, L.R.B. 2005, 191

  De Meyere, L.

 • Nieuwe grieven [Fiscale procedure]

  T.F.R. 2005, afl. 281, 456

  De Meyere, L.

 • Bevel tot betalen en dwangbevel. Eens verjaard, blijft verjaard

  Fisc. Act. 2005, afl. 19, 4

  De Meyere, L.

 • Overzicht rechtspraak 2003

  A.F.T. 2004, nr. 6-7

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

 • Artikel 2244 BW : hoe had Napoleon het ook weer bedoeld

  Fisc. Act. 2004, afl. 24, 2

  De Meyere, L.

 • Art. 807 Ger.W. : het mag al ietsje meer zijn

  T.F.R. 2004, nr. 262, 537

  De Meyere, L.

 • Wereldwinkel en rechtspersonenbelasting

  T.F.R. 2004, nr. 258, 315

  De Meyere, L.

 • Eens verjaard, altijd verjaard

  Juristenkrant 28 januari 2004, nr. 82, 5

  De Meyere, L.

 • Toch enige rechtszekerheid voor verjaring van betwiste belastingen

  Fisc. Act. 2004, afl. 5, 1

  De Meyere, L.

 • Invordering van regionale belastingen

  E. DIRIX en P. TAELMAN (eds.), Fiscaal Executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 293-345

  De Meyere, L.

 • Invordering van lokale belastingen

  E. DIRIX en P. TAELMAN (eds.), Fiscaal Executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, 257-290

  De Meyere, L.

 • Art. 807 Ger.W. : mag het ietsje meer zijn?

  T.F.R. 2003, afl. 236, 187-190

  De Meyere, L.

 • Lokale belastingen

  Fiscale brief in Financieel Management 2003, nr. 02-03

  De Meyere, L.

 • Overzicht van fiscale rechtspraak (1 september 2000-31 januari 2002)

  A.F.T. 2003, 2-65

  Doolaege, A., De Meyere, L., Westen, B.

 • Motivering dwangbevel in indirecte belastingen

  T.F.R. 2002, afl. 255, 727

  De Meyere, L.

 • Attractiebeginsel gedeeltelijk vernietigd

  Juristenkrant 2001, afl. 27,6

  De Meyere, L.

 • Bewarende maatregelen moeten worden getoetst aan de voorwaarden van art. 1413 en 1415 Ger.W.

  T.F.R. 2001, 689-692

  De Meyere, L.

 • Nieuwe fiscale procedure lokale belastingen gerepareerd

  Juristenkrant 2000, afl. 7, 7

  De Meyere, L.

 • Computerspelletjes en BTW-aftrek

  Juristenkrant 2000, afl. 15, 6

  De Meyere, L.

 • Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 1995-1998

  Algemene beginselen. Bedrijfsinkomsten. Bedrijfsuitgaven, T.F.R. 1999, 410 e.v. en 519 e.v.

  De Meyere, L.

 • Noot onder Cass. 18 mei 1999

  A.F.T. 1999, 490 (i.v.m. boetes Douane & Accijnzen)

  De Meyere, L.

 • Algemene Provinciebelasting Bedrijven en Vrije Beroepen

  Mededelingenblad van de Gentse balie, februari 1998

  De Meyere, L.