Doolaege, Verbist & De Meyere
Publicaties Stijn Plas

Stijn Plas

 • "Dan toch geen progressievoorbehoud voor afzonderlijk belastbare inkomsten? Het verdragsrecht zet artikel 155 WIB 1992 (meestal) buitenspel"

  (noot onder Antwerpen 17 december 2019), TFR 2020, afl. 586, 704-711.

  Plas, S.

 • “Over de aanvechtbaarheid van (fiscale) administratieve standpunten voor de Raad van State” (noot onder RvS 12 juni 2018), TFR 2019, afl. 563, 581-587 Plas, S.
 • Kwijtschelding nalatigheidsintresten ingevolge overmacht : een bijzonder geval van rechterlijke toetsing. (noot bij Cass. 1 december 2016)

  Nieuwsbrief Successierechten 2018, afl. 3 - 11

  Plas, S.

 • Tegenwettelijke verwachtingen in fiscalibus : Het communautair vertrouwensbeginsel als reddende engel ?

  in B. DE GROOTE en J. VERHOEYE (eds.), Goed vaderschap. Liber Amicorum Antoine Doolaege, Brussel, Larcier, 2017, p.125-141

  Plas, S.

 • Gemeentebelastingen op masten en pylonen de facto steeds in overeenstemming met artikel 13 van de Machtigingsrichtlijn.

  (noot onder HvJ 6 oktober 2015, C-346/13, Ville de Mons / Base Company NV), LRB 2015/4, 28-45

  De Meyere, L., Plas, S.

 • Moratoire interesten bij teruggave successierechten voor en na de VCF: een wereld van verschil

  Nieuwsbrief Successierechten 2015, nr.6, 1-7

  Verbist, A., en Plas, S.