Doolaege, Verbist & De Meyere

Leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid in het Vlaams Gewest

studieavond bedoeld voor notarissen, advocaten, accountants, vastgoedsector, lokale besturen ...

 

U of uw cliënt erft of (ver)koopt een woning die al langdurig leegstaat of ongeschikt is om in te wonen of u (ver)koopt een bedrijfsruimte die al een tijdje leegstaat of verwaarloosd is.

 

leegstand

 

Doordat op verschillende beleidsniveaus (gemeente en Vlaams Gewest) meer en meer aandacht wordt besteed aan kwalitatieve woningen en men de leegstand zoveel als mogelijk wil beperken, zal bij langdurige leegstand van een woning of bedrijfsruimte mogelijks een leegstandsheffing verschuldigd worden of een heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen indien de woning verkrot is.

 

Wat zijn in dit geval de gevolgen?

  • Wanneer wordt een woning of (bedrijfs)gebouw als leegstaand of verwaarloosd geregistreerd of een woning als ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerd?
  • Welke heffingen zijn verschuldigd en vanaf welk tijdstip?
  • Hoe kan de heffing worden voorkomen?
  • Vrijstelling of opschorting van de heffing?
  • Wat zijn de mogelijkheden tot betwisting van de opname op de inventaris of de heffing?
  • Welke overheid is bevoegd (gemeente of Vlaams Gewest)?

 

Onder meer deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de uiteenzetting aan de hand van een praktisch overzicht van de toepasselijke regelgeving op het gebied van leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en onbewoonbaarheid in het Vlaams Gewest.

Deze opleiding is een must voor iedereen actief in vastgoed.

 


inschrijven via www.diekeure.be/opleidingen

 

 

15u30 - 16u00 : onthaal deelnemers
16u00 - 17u30 : deel 1
17u30 - 18u00 : pauze met broodje
18u00 - 19u00 : deel 2

Luc DE MEYERE, advocaat-vennoot

 

Huis van de Bouw

Tramstraat 59 - Zwijnaarde

(gratis parking)