Doolaege, Verbist & De Meyere
Aanmaning voor UBO : niet altijd terecht.
24-08-2020

Het kan zijn dat u van de Algemene Administratie van de Thesaurie (UBO register) een aanmaning heeft gekregen om de uiteindelijke begunstigde van uw vennootschap, vzw of stichting te registreren. De brief vraagt vriendelijk maar kordaat om de “vergetelheid” recht te zetten en vestigt de aandacht op de boetes (250 tot 50.000 EUR). Er bestond een gedoogbeleid tot 31 december 2019, maar die termijn is inmiddels ruim verstreken.

 

memo

 

Volgens De Tijd (https://www.tijd.be/netto/analyse/belastingen/tienduizenden-bedrijven-krijgen-brief-van-fiscus-voor-nalatigheid/10246244.html) gaat het om 117.900 bedrijven en 74.250 vzw’s wiens UBO-registratie ontbreekt.

 

Maar er zijn ook een aantal buitenlandse entiteiten die een dergelijke aanmaning hebben gekregen, die geen informatieplichtige zijn voor het UBO-register. Volgens de Administratie zou er bij het versturen van de herinneringsbrieven een fout zijn geslopen in de IT-toepassing waardoor een aantal entiteiten die geen UBO-verplichting hebben, toch herinneringsbrieven krijgen. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van een Belgisch ondernemingsnummer (bijvoorbeeld bij notariële akten) of BTW nummer.

 


Bij vragen hierover kan u ons contacteren via bart.westen@dvdtaxlaw.be