Doolaege, Verbist & De Meyere
UBO : nieuwe deadline 30 april 2021 !
22-01-2021

 

In de nieuwsbrief van 20 augustus 2020 https://www.dvdtaxlaw.be/nieuws/aanmaning-voor-ubo-niet-altijd-terecht-0 werd al gewezen op de (soms iets te) actieve houding van de Algemene Administratie van de Thesaurie ten aanzien van bedrijven of vzw’s die nog geen of een onvolledige UBO-registratie hebben gedaan. Vanaf 2021 komen er bijkomende controles daar men begonnen is met alle Belgische bedrijven aan te schrijven die nog geen of een onvolledige UBO-registratie hebben uitgevoerd.

Indien men geen gevolg geeft aan deze aanmaning zal een boete volgen.

 

controle

 

Vanaf 11 oktober 2020 (KB 23 september 2020) is het ook verplicht om elk document bij te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten, maar dus ook voor de fiscus. Via een administratieve tolerantie werd de inwerkingtreding uitgesteld naar 30 april 2021 voor informatieplichtigen die al vóór 11 oktober 2020 geregistreerd waren.

 


 

Over welke documenten gaat het?

Het KB zegt niet over welke documenten het gaat. Op de website https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register staat: een kopie van het aandelenregister, de statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document (gelegaliseerd als afkomstig uit een derde land). De informatieplichtige is daar dus in principe vrij in, als de documenten maar aantonen wie de uiteindelijk begunstigde is. Er moet wel voorzichtig omgesprongen worden met documenten over te maken. De fiscus kijkt mee!

 


Heeft u vragen ? Contacteer Bart Westen : bart.westen@dvdtaxlaw.be.