Doolaege, Verbist & De Meyere

Over de opportuniteit van (de dreiging met) bestraffing door celstraf bij (beweerdelijke) fiscale misdrijven en de procedurele waarborgen bij de strafrechtelijke vervolging hiervan.
TFR 2019, nr. 564, 599 -604

Auteurs referentie

Goyvaerts, G. D., Heyvaert, W., Verhaeghe, P., Malherbe, J., Van houte, C., Scarna, S., Lannoy, N.