Doolaege, Verbist & De Meyere Groepsfoto

Seminaries

Vacatures

Nieuws

-- Naar het nieuwsoverzicht
19-01-2022
Einde van het statuut voor buitenlandse kaderleden – eindelijk rechtszekerheid!

Na bijna 40 jaar valt het doek over het bijzonder stelsel voor buitenlandse kaderleden. Deze regeling was gebaseerd op een administratieve circulaire en had dus geen wettelijke basis. De programmawet van 1 december 2021 brengt hier verandering in.

 

19-01-2022
Afschaffing van de forfaitaire grondslagen van aanslag (btw en inkomstenbelastingen)

Sinds jaar en dag worden voor een aantal zelfstandige beroepen forfaitaire grondslagen van aanslag voor zowel BTW als inkomstenbelastingen vastgelegd in overleg met de betrokken beroepsgroeperingen. Zij moeten minimum 75% van hun omzet halen uit verkoop aan particulieren en het omzetplafond is 750.000 EUR.

17-01-2022
NEWSFLASH: Update vragenlijst cryptomunten (aanpassing vereiste van een “voorafgaand karakter”)

 

1.

Cryptomunten worden almaar meer mainstream. Zij behoren dan ook steeds meer tot de beleggingsportefeuille van belastingplichtigen.

In de praktijk stelt zich de vraag naar de fiscale behandeling van de (soms aanzienlijke) meerwaarden die worden gerealiseerd op het ogenblik van verkoop (waaronder ook de omzettingen in andere cryptomunten worden begrepen). Theoretisch gezien, zijn er drie mogelijkheden :